Brieven van de Voorzitter

Brieven van Voorzitter Vera Bergkamp

De Voorzitter stuurt regelmatig brieven aan de Tweede Kamer, de regering, of andere partijen. Die gaan bijvoorbeeld over de regels van het Kamerdebat, de informatiepositie van de Kamer of over maatregelen i.v.m. het coronavirus. 

Brieven van oud-Voorzitter Khadija Arib