Voorzittersverkiezing

De Tweede Kamer kiest haar eigen Voorzitter. Dit doet de Tweede Kamer aan het begin van een nieuwe parlementaire periode of na het ontstaan van een vacature. Op 14 december 2023 werd Martin Bosma in twee stemrondes gekozen tot Voorzitter van de Tweede kamer.

Martin Bosma staat achter zijn spreekgestoelte en houdt de voorzittershamer omhoog.

Kamervoorzitter voor vier jaar

De verkiezing van Voorzitter geldt voor een periode van vier jaar. Vóór 1983 werd de Voorzitter ieder jaar gekozen. De Tweede Kamer droeg dan tijdens Prinsjesdag drie kandidaten voor, waaruit de Koning(in) de Voorzitter koos. Dit was trouwens slechts een formaliteit. De eerste kandidaat werd altijd tot Voorzitter gekozen.

‘Boven de partijen’

Voor 2002 spraken de partijen onderling af welke fractie de Voorzitter mocht leveren. Tegenwoordig kunnen alle Kamerleden solliciteren naar de functie. De Tweede Kamer stelt hiervoor een profielschets op. Hierin staat onder andere dat de Kamervoorzitter boven de partijen moet staan en dat parlementaire ervaring vereist is.

Stemming

Het stemmen gaat per Kamerlid en is geheim. In de eerste stemronde schrijven alle Kamerleden de naam van hun voorkeurskandidaat op een stembriefje. Deze stemming is alleen geldig als er minimaal 76 Kamerleden aanwezig zijn. Een meerderheid dus.

In de eerste twee rondes stemmen Kamerleden ‘vrij’. Dat betekent dat op iedereen gestemd mag worden. Zelfs op Kamerleden die zich niet kandidaat hebben gesteld. Als na de tweede stemming niemand de volledige meerderheid heeft, vindt er een derde stemming plaats tussen maximaal vier kandidaten. In een eventuele vierde ronde kan er gestemd worden op de twee kandidaten met de meeste stemmen uit de derde ronde.