Samenstelling commissie

De leden van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties:

  • André Bosman (VVD, voorzitter)
  • Nevin Özütok (GroenLinks, ondervoorzitter)
  • Farid Azarkan (Denk, lid tot 8 september 2020)
  • Corrie van Brenk (50PLUS)
  • Maarten Groothuizen (D66)
  • John Kerstens (PvdA)
  • Cem Laçin (SP)
  • Evert Jan Slootweg (CDA)