Eindrapport Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Wat zijn de oorzaken van problemen bij de uitvoering van overheidsbeleid? En wat zijn mogelijke oplossingen? Deze vragen stelde de Tweede Kamer zich naar aanleiding van diverse problemen in de uitvoering die burgers klem zetten. De Kamer heeft de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) geïnstalleerd om de vragen te beantwoorden. Hieronder leest u de belangrijkste aanbevelingen uit het eindrapport ‘Klem tussen balie en beleid’. Ook kunt u hier het volledige rapport, de samenvatting, de verslagen van de hoorzittingen en de position papers downloaden.

Zeven aanbevelingen voor dienstverlening met een menselijker gezicht

De TCU doet in haar onderzoeksrapport zeven aanbevelingen voor een betere balans tussen departementen, Kamer en uitvoeringsorganisaties. Die balans leidt uiteindelijk tot een betere overheidsdienstverlening waarin de burger weer centraal staat en waarin oog is voor de menselijke maat. Onder de ‘menselijke maat’ verstaat de commissie het recht doen aan de belangen van burgers bij de totstandkoming en uitvoering van beleid, wet- en regelgeving.

1. Praat met de burger en de uitvoeringsorganisaties.
2. Schenk meer aandacht aan de uitvoerbaarheid van beleid en aan doenvermogen (burgers moeten de wet niet alleen kennen, maar ook ‘kunnen’: ze moeten ernaar kunnen handelen).
3. Signaleer en adresseer problemen in de uitvoering zo snel mogelijk.
4. Creëer meer vertrouwen binnen de driehoek Tweede Kamer, departementen en uitvoeringsorganisaties.
5. Verbeter de kennis- en informatiepositie van de Tweede Kamer.
6. Geef de uitvoering meer waardering en de professionals meer zeggenschap.
7. Evalueer de impact van deze aanbevelingen een jaar na behandeling in de Tweede Kamer.

Eindrapport, samenvatting, verslagen hoorzittingen en position papers