Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie EZK

De vergadering is geweest

27 september 2022
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)
 • J. Thijssen (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht van verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aanbod Rli voor toelichting op advies over kernenergie

 4. 4

  Verzoek Alliantie Zon tot aanbieding petitie m.b.t. zonne-energie d.d. 27 september 2022

 5. 5

  Verzoek Oxfam Novib, namens Afrikaanse klimaatactiviste, om gesprek over klimaatschade (‘loss and damage’) in klimaatkwetsbare landen d.d. 19-20 oktober 2022

 6. 6

  Toepassen van de rijkscoördinatieregeling op het project de Delta Corridor

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verlenging waardevermeerderingsregeling woningen gaswinning Groningen tot 1 december

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PbEU 2019, L 169) en Verordening (EU) 2020/740 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere parameters, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1369 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009 (PbEU 2020, L 177) (Wet uitvoering markttoezichtverordening)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stukken vervallen plenair debat over het vestigingsklimaat in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Onderzoek nevenactiviteiten SIDN in relatie tot risico's en continuïteit van het .nl-domein

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Het verschil maken met strategisch en groen industriebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) in 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering van de motie van het lid Palland c.s. over bijhouden aan welke projecten en sectoren andere lidstaten hun RRF-gelden besteden (Kamerstuk 21501-30-510)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Routekaart Elektrificatie Industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzicht van de kernpunten van het onderhandelingsresultaat van de modernisering van het Energie Handvest Verdrag (Energy Charter Treaty (ECT))

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Proeve van begroting Klimaatfonds

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Onderzoeksrapport Financiële eisen energieleveranciers & positie consument bij faillissement van een energieleverancier

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Concept-klimaatnota, compenserende maatregelen kolencentrales en platform voor maatschappelijke dialoog en reflectie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Evaluatie Tijdelijke wet Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Werkprogramma Adviescollege Veiligheid Groningen 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stikstofinstallatie Zuidbroek

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Machtigingsverordening Raad voor steunmaatregelen op het gebied van spoorvervoer, binnenvaart en multimodaal vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Fiche: Mededeling Nieuwe Europese Innovatie Agenda

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. appreciatie REPowerEU (Kamerstuk 22112-3438)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Antwoorden op resterende vragen commissie over de geannoteerde agenda Energieraad 9 september 2022 (Kamerstuk 21501-33-951)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Fiche: Wijziging verordening Europese milieu-economische rekeningen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapporteur begroting EZK en Nationaal Groeifonds

  De inventarisatie van de belangstelling voor het tweede rapporteurschap heeft geen resultaat opgeleverd. Het lid Grevink is de enige rapporteur.
 31. 31

  Voorstel van het lid Thijssen en Kroger voor een rondetafelgesprek over de COP27

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek van het lid Aartsen om een brief van het kabinet over de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven dat startende ondernemers onterecht geen coronasteun hebben ontvangen.

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 september 2022, over het bericht ‘Kabinet wil schulden overnemen van mensen die energie niet kunnen betalen’

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag Informele Raad voor Concurrentievermogen 20 en 22 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Transportschaarste op het elektriciteitsnet in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voortgang Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G) en gasleveringszekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Antwoorden op vragen commissie over de gasopslag Bergermeer (Kamerstuk 33529-1056)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 29 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Windenergie op zee 2030-2050

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Kabinetsappreciatie Commissievoorstellen tot interventies in de elektriciteitssector

  Te behandelen:

  Loading data