Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

27 september 2022
15:00 - 15:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de Nota Deelnemingenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp (35833)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij de Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nederlandse input publieke consultatie herziening emissienormen vrachtvervoer

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat MIRT

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Kennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Staat van de volkshuisvesting

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) (35824)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat de IND zich schuldig zou maken aan etnisch profileren met

  Loading data

  Loading data