Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende voorstellen van wet:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Het volgende initiatief:

  Loading data
 6. 6

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van BIJ1 bij de stemmingen op 22 september jl. geacht wenst te worden vóór de motie-Van der Plas (Kamerstuk 36 200, nr. 55) te hebben gestemd en tegen de motie-Van der Plas (Kamerstuk 36 200, nr. 56).

 7. 7

  Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het dertigledendebat over koopkracht van de agenda af te voeren.

 8. 8

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Toevoegen Tweeminutendebat Gasmarkt en leveringszekerheid (CD 15/9)

 10. 10

  Het lid Klaver: brief van de minister-president over de aanstelling van een nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Loading data
 11. 11

  Het lid Klaver: dertigledendebat met de minister-president en de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Natuur en Stikstof direct na ontvangst van het advies Remkes

 12. 12

  Het lid Kops: dertigledendebat met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het bericht ‘De Jonge: Bevolkingsgroei kan ons land ontwrichten’ (Nd.nl, 22 september 2022)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Mohandis: dertigledendebat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het bericht dat steeds meer sportclubs op omvallen staan (Rijnmond.nl, 22 september 2022)

 14. 14

  Het lid Marijnissen: debat op hoofdlijnen met de minister-president over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen

  Loading data
 15. 15

  Het lid Piri: debat met de minister-president over de Bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap van 6 oktober 2022 en de informele Europese Raad van 7 oktober 2022

 16. 16

  Het lid Eppink: brief van de minister van Buitenlandse Zaken over de protesten in Iran

  Loading data
 17. 17

  Het lid Martin Bosma: debat met de staatssecretaris en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat een topambtenaar van het ministerie van OCW een klokkenluider over misstanden bij de NPO in de kou heeft gezet (ADR rapport, 2022Z17777)