Plenaire Vergaderingen

Woensdag 4 december 2019

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 13:35 - 13:45 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering 19:23 - 19:25 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Ambulancezorg/Acute zorg (AO d.d. 03/10)

Tijd vergadering 20:00 - 20:20 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VSO Bloedvoorziening (29447, nr. 52)

Tijd vergadering 20:20 - 20:40 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VSO Risicovereveningsmodel 2020 (29689, nr. 1029)

Tijd vergadering 20:40 - 21:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming (AO d.d. 09/10)

Tijd vergadering 21:00 - 21:20 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 06/11)

Tijd vergadering 21:20 - 21:40 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO E-health/Slimme Zorg (AO d.d. 07/11)

Tijd vergadering 21:40 - 22:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VSO Toekomstverkenning zorg in Flevoland (31 016, nr. 245)

Tijd vergadering 22:00 - 22:20 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Hulpmiddelenbeleid (AO d.d. 27/11)

Tijd vergadering 22:20 - 23:39 uur

Plenair debat

Plenaire zaal