Plenair debat : VAO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming (AO d.d. 09/10)

De vergadering is geweest

4 december 2019
21:00 - 21:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data