Plenair debat : VSO Bloedvoorziening (29447, nr. 52)

De vergadering is geweest

4 december 2019
20:20 - 20:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over diverse brieven inzake Bloedvoorziening

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data