Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

4 december 2019
19:23 - 19:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Stemming over: motie ingediend bij het debat over de CAF-11 zaak

    Loading data