Plenair debat : Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen

De vergadering is geweest

4 december 2019
10:15 - 19:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  ADR opdracht inzake CAF zaken van Toeslagen

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over de omvang van het illegaal handelen van de Belastingdienst bij het bestrijden van toeslagenfraude

  Loading data
 3. 3

  Uitspraak rechtbank Rotterdam inzake kinderopvangtoeslag

  Loading data
 4. 4

  Opdracht ADR CAF-onderzoek

  Loading data
 5. 5

  Wob-documenten in relatie tot EDP-onderzoek CAF 11

  Loading data
 6. 6

  EDP onderzoek

  Loading data
 7. 7

  Verzoeken rondom CAF 11

  Loading data
 8. 8

  Schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 november 2019 over het pakket Belastingplan 2020 en toezeggingen m.b.t. invordering toeslagen

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 november 2019, over de klokkenluidersbrief van dhr. Niessen

  Loading data
 10. 10

  Aanvullende stukken aangetroffen bij de behandeling van het Wob-verzoek en die een relatie hebben met de reactie op het rapport van de Adviescommissie uitvoering toeslagen

  Loading data
 11. 11

  Oplossing voor de CAF 11-ouders, reconstructie handelwijze CAF en maatregelen om herhaling te voorkomen

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding interim-rapport Adviescommissie uitvoering toeslagen

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over stukken over de CAF 11-zaak

  Loading data
 14. 14

  Evaluaties CAF

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over Kinderopvangtoeslagen (CAF-11)

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie in verband met het plenaire debat over de CAF 11-zaak

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie inzake correspondentie met de Nationale ombudsman over rapport “Geen powerplay maar fair play”

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data