Plenaire Vergaderingen

Dinsdag 28 mei 2019

Vragenuur

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Afscheid van lid Buma (CDA)

Tijd vergadering 15:00 - 15:30 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering 15:30 - 15:50 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 15:50 - 16:15 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Stand van zaken ziekenhuisfaillissementen (AO d.d. 25/04)

Tijd vergadering 16:15 - 17:05 uur

Plenair debat

Plenaire zaal