Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

7
VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 22/05)
8
Opnieuw aan te houden moties

9
Het lid Wassenberg: dertigledendebat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de meest recente vorm van milieucriminaliteit: de lucratieve fraude met biodiesel (35000-XII-80)
10
Het lid Belhaj: dertigledendebat met de minister van Defensie over de reactie van de minister op het bericht ‘Vrijgegeven nota Ministerie van Defensie: argumenten om Marineterrein aan te houden niet steekhoudend’ (33763-150)
11
Het lid Krol: verzoek een verbod op vuurwerk (Rijnmond.nl, 24 mei 2019) te voegen bij het debat over geweld tegen hulpverleners
12
Het lid Kwint: verzoek uitstel debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs
13
Het lid Van den Hul: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over minder geld voor scholen (Telegraaf.nl, 28 mei 2019)

14
Het lid Kuiken, voorzitter commissie LNV: verzoek morgen te stemmen over de Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35208)