Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 4. 4

  Overig:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Inhandenstelling

  Loading data
 7. 7

  VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 22/05)

 8. 8

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Het lid Wassenberg: dertigledendebat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de meest recente vorm van milieucriminaliteit: de lucratieve fraude met biodiesel (35000-XII-80)

 10. 10

  Het lid Belhaj: dertigledendebat met de minister van Defensie over de reactie van de minister op het bericht ‘Vrijgegeven nota Ministerie van Defensie: argumenten om Marineterrein aan te houden niet steekhoudend’ (33763-150)

 11. 11

  Het lid Krol: verzoek een verbod op vuurwerk (Rijnmond.nl, 24 mei 2019) te voegen bij het debat over geweld tegen hulpverleners

 12. 12

  Het lid Kwint: verzoek uitstel debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs

 13. 13

  Het lid Van den Hul: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over minder geld voor scholen (Telegraaf.nl, 28 mei 2019)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Kuiken, voorzitter commissie LNV: verzoek morgen te stemmen over de Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35208)