Plenaire Vergaderingen

Donderdag 20 april 2023

Reparatiewet forensische zorg (35936)

Tijd vergadering 10:15 - 10:16 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Strafrechtelijke onderwerpen (CD 2/2)

Tijd vergadering 10:16 - 10:40 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Sportbeleid (CD 5/4)

Tijd vergadering 11:45 - 12:15 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: afscheid van de heer H.P.M. Hijink (SP)

Tijd vergadering 12:50 - 13:05 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Aansluitend: be√ędiging van de heer J.P. Dijk (SP)

Tijd vergadering 13:05 - 13:14 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 13:14 - 13:15 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 24 en 25 april 2023

Tijd vergadering 13:15 - 13:45 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 april 2023

Tijd vergadering 16:25 - 16:50 uur

Plenair debat

Plenaire zaal