Plenair debat : STEMMINGEN (over moties ingediend bij het notaoverleg IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050, de motie-Omtzigt c.s. (26 448, nr. 702), het tweeminutendebat Landouw- en Visserijraad en het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Raad Buitenlandse Zaken (CD 20/4)

De vergadering is geweest

20 april 2023
17:10 - 17:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  moties ingediend bij het notaoverleg over het IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid

  Loading data
 3. 3

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 24 en 25 april 2023

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 april 2023

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data