Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

20 april 2023
13:14 - 13:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Opnieuw aan te houden

  Loading data
 7. 7

  Tweeminutendebat Toekomst van TenneT Duitsland (CD 19/4)

 8. 8

  Tweeminutendebat Bekostiging tolkenvoorziening en het rapport 'Tolken in de zorg' (Kamerstuk 36 200-XVI-214)

 9. 9

  Tweeminutendebat Materieel Defensie (CD 19/4)

 10. 10

  Tweeminutendebat Ondernemen en bedrijfsfinanciering (19/4)

 11. 11

  Tweeminutendebat Constitutionele toetsing (CD 19/4)

 12. 12

  Tweeminutendebat Politie (CD 19/4)

 13. 13

  Toevoegen: het Tweeminutendebat GGZ / Suïcidepreventie (CD 19/4), met als eerste spreker het lid Van den Hil (VVD)