Plenaire Vergaderingen

Dinsdag 14 december 2021

Vragenuur

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering 15:00 - 15:45 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 15:45 - 16:15 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP) (CD d.d. 08/12)

Tijd vergadering 16:15 - 16:45 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de Najaarsnota 2021 (35975-1)

Tijd vergadering 16:45 - 20:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal