Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong
Stenogram
Download Stemming brief Voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer bij de civiele kamer van de Hoge Raad
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijziging Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota-Belhaj over autonome wapensystemen
Stenogram
Download Stemming brief Drie wetsvoorstellen over coronatoegangsbewijzen
Stenogram
Download Stemmingen moties Nieuw steunpakket corona
Stenogram
Download Stemming brief Hervorming Stabiliteits- en Groeipact
Stenogram
Download Stemming Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Justitie en Veiligheid 2022
Stenogram
Download Stemmingen moties Huisvesting van statushouders
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 14 december 2021
Stenogram
Download Stemming motie Commerciële radio: rapport SEO en toelichting
Stenogram
Download Stemming brief Voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer bij de civiele kamer van de Hoge Raad
Stenogram
Download Stemmingen moties Europese top van 16 en 17 december 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Klimaat en energie
Stenogram
Download Stemming motie Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming motie Milieuraad van 20 december 2021

Te behandelen zaken

7
Moties ingediend bij het nieuwe steunpakket corona

10
Moties ingediend bij het debat over de huisvesting van statushouders

12
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en Energie

15
Moties ingediend bij het debat over de Europese top van 16 en 17 december 2021