Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

4
Brief van lid/fractie/commissie:

6
Toevoegen Tweeminutendebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst (CD d.d. 9/12)
7
Toevoegen Tweeminuten Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 9/12)
8
Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van de SP bij de stemmingen op 23 november jl. over de motie-De Roon (Kamerstuk 35 925-V, nr. 17) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd. De fractie van D66 wenst bij de stemmingen op dinsdag 7 december jl. over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 geacht te worden vóór het amendement-Van der Woude op stuk nr. 120 te hebben gestemd.
9
Aangezien alle sprekers zich hebben teruggetrokken, wordt het Tweeminutendebat Besluit energie vervoer (Kamerstuk 32 813, nr. 916) van de agenda afgevoerd.
10
Vervallen debatten: Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde Dertigledendebat over de Europese klimaatwet
11
Ik deel mee dat voor het debat over de werkwijze van de NCTV de termijn voor toekenning is verlengd.
12
Opnieuw aan te houden moties:

14
Het lid Van Nispen: vooraankondiging Tweeminutendebat Kansspelen (CD d.d. 15/12), deze week in te plannen
15
Het lid Van der Plas: verzoek woensdag te stemmen over de moties bij het Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP)
16
Het lid Tellegen namens Peter de Groot: Tweeminutendebat Vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022 (2021Z23201), deze week te houden
17
Het lid Wilders, voorzitter commissie Buitenlandse Zaken: vooraankondiging plenaire afronding Artikel 100 procedure voor de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie (CD d.d. 16/12) deze week te houden
18
Het lid Wilders: verzoek uitbreiding spreektijd naar 5 minuten bij het debat over het eindverslag van de informateurs