Te behandelen zaken

 1. 1

  De volgende voorstellen van wet:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voordrachten en benoemingen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen Tweeminutendebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst (CD d.d. 9/12)

 7. 7

  Toevoegen Tweeminuten Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 9/12)

 8. 8

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van de SP bij de stemmingen op 23 november jl. over de motie-De Roon (Kamerstuk 35 925-V, nr. 17) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd. De fractie van D66 wenst bij de stemmingen op dinsdag 7 december jl. over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 geacht te worden vóór het amendement-Van der Woude op stuk nr. 120 te hebben gestemd.

 9. 9

  Aangezien alle sprekers zich hebben teruggetrokken, wordt het Tweeminutendebat Besluit energie vervoer (Kamerstuk 32 813, nr. 916) van de agenda afgevoerd.

 10. 10

  Vervallen debatten: Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde Dertigledendebat over de Europese klimaatwet

 11. 11

  Ik deel mee dat voor het debat over de werkwijze van de NCTV de termijn voor toekenning is verlengd.

 12. 12

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Het lid Bouchallikh: brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Grote zorgen kabinet over Schiphol, aantal vluchten mogelijk fors omlaag’ (Nos.nl, 8 december 2021)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van Nispen: vooraankondiging Tweeminutendebat Kansspelen (CD d.d. 15/12), deze week in te plannen

 15. 15

  Het lid Van der Plas: verzoek woensdag te stemmen over de moties bij het Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP)

 16. 16

  Het lid Tellegen namens Peter de Groot: Tweeminutendebat Vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022 (2021Z23201), deze week te houden

 17. 17

  Het lid Wilders, voorzitter commissie Buitenlandse Zaken: vooraankondiging plenaire afronding Artikel 100 procedure voor de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie (CD d.d. 16/12) deze week te houden

 18. 18

  Het lid Wilders: verzoek uitbreiding spreektijd naar 5 minuten bij het debat over het eindverslag van de informateurs

 19. 19

  Het lid Marijnissen: stenogram aan de informateurs inzake een doorrekening van het coalitieakkoord door het Nibud

  Loading data
 20. 20

  Het lid Kuiken: verzoek de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media uit te nodigen voor het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

  Loading data