Plenair debat : Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP) (CD d.d. 08/12)

De vergadering is geweest

14 december 2021
16:15 - 16:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data