Plenaire Vergaderingen

Donderdag 14 april 2022

Vierde incidentele suppletoire begroting VWS (36025)

Tijd vergadering 10:15 - 10:16 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Derde incidentele suppletoire begroting VWS (36010)

Tijd vergadering 10:15 - 10:16 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Leefstijlpreventie (CD d.d. 24/03)

Tijd vergadering 10:16 - 10:35 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 (35816)

Tijd vergadering 10:35 - 14:45 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 13:00 - 13:01 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Sociale veiligheid op school (CD d.d. 09/03)

Tijd vergadering 16:30 - 16:50 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Passend onderwijs (CD d.d. 30/03)

Tijd vergadering 16:50 - 17:10 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD d.d. 02/12)

Tijd vergadering 19:10 - 19:45 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Brandweer en crisisbeheersing (CD d.d. 24/03)

Tijd vergadering 19:45 - 20:05 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik (CD d.d. 06/04)

Tijd vergadering 20:05 - 20:25 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Integriteit openbaar bestuur (CD d.d. 10/03)

Tijd vergadering 20:25 - 20:45 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur (35546)

Tijd vergadering 20:45 - 22:31 uur

Plenair debat

Plenaire zaal