Te behandelen zaken

 1. 1

  Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 (35816)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data