Plenair debat : Tweeminutendebat Passend onderwijs (CD d.d. 30/03)

De vergadering is geweest

14 april 2022
16:50 - 17:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven