Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

5
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

7
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

11
Ik deel aan de Kamer mee dat de fracties van JA21 en Groep Van Haga bij de stemmingen op 12 april jl. over de motie-Podt/Ceder (Kamerstuk 19 637, nr. 2844) geacht wensen te worden tegen deze motie te hebben gestemd.
12
Toevoegen Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 13/04)
13
Toevoegen Tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid (CD d.d. 13/04)
14
Toevoegen Tweeminutendebat Waterstof (CD d.d. 13/04)
15
Toevoegen Tweeminutendebat Nederlandse inzet m.b.t. het VN-Biodiversiteitsverdrag (CD d.d. 13/04)