Plenair debat : Tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik (CD d.d. 06/04)

De vergadering is geweest

14 april 2022
20:05 - 20:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven