Maandag 30 mei

00:01 - 12:30 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Spring Session

Werkbezoek
Litouwen  (besloten)
10:00 - 11:00 uur

Financiën

Gesprek met de staatsagent KLM, de heer J. Kremers

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
10:00 - 13:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Chronisch zieken in de bijstand

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal
11:00 - 14:00 uur

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
VVD Fractiekamer  (besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Fiche: Verordening rapportage van milieugegevens van industriële installaties en vaststelling van Portaal voor industriële emissies en Fiche: Herziening Richtlijn Industriële Emissies en de Richtlijn Storten van Afvalstoffen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
12:30 - 17:30 uur

Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Klompézaal  (besloten)
13:00 - 16:30 uur

Buitenlandse Zaken

Deel 4: Uitkomsten onderzoeksprogramma "Dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1949"

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
14:00 - 19:00 uur

Financiën

Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal
tot 14:00 uur

Financiën

Periodiek monitoren van grenseffecten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
14:00 - 15:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gesprek Rapporteurs verantwoordingsstukken VWS 2021 met de Algemene Rekenkamer

Gesprek
(besloten)
tot 14:00 uur

Digitale Zaken

BNC-fiches inzake Verordening Informatiebeveiliging en cybersecurity in de instellingen, organen en instanties van de Unie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 14:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel Koerhuis (VVD) en De Hoop (PvdA) voor gesprek Benschop van Schiphol en Van Doesburg van FNV Schiphol op 31 mei 2022

E-mailprocedure
(besloten)
14:30 - 18:00 uur

Binnenlandse Zaken

Reactie van de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa over een adviesaanvraag rechtsbescherming van burgers in Nederland

Notaoverleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:30 - 16:00 uur

Contactgroep België

Bezoek parlementsvoorzitters van België

Gesprek
Troelstrazaal  (besloten)
tot 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Kuiken (PvdA) om het aankomend commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus te annuleren

E-mailprocedure
(besloten)

Periode

tot Toepassen
Filters wissen