Woensdag 24 februari

09:00 - 11:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal
tot 12:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Raad Buitenlandse Zaken Handel

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Thailand

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Additionele bijdrage ten behoeve van humanitaire respons op de Griekse eilanden

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stand van zaken Intervence over de overbruggingscontract en afspraken rondom bestaande en nieuwe maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering (TK 31839-765)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Financiën

Voorstel van de leden Nijboer (PvdA) en Slootweg (CDA) over uiterlijk 1 maart reactie op schriftelijk overleg Conservatrix

E-mailprocedure
13:30 - 16:30 uur

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Standing Committee meeting (on-line)

Vergadering
On-line  (besloten)
14:00 - 18:30 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Woningwet (tot nader order uitgesteld.)

Wetgevingsoverleg
tot 14:00 uur

Financiën

Kabinetsreactie Beleidsdoorlichting Douane 2012-2018

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Uitvoeringsproblemen rondom het steunpakket bij RVO

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Strategische afhankelijkheden in het energie-domein

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vier BNC-fiches betreffende de voorstellen in het kader van de EU-Gezondheidsunie (de nummers 3021, 3020, 3019 en 3018)

Inbreng schriftelijk overleg

Periode

tot Toepassen