Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Woningwet (tot nader order uitgesteld.)

Wetgevingsoverleg: "Wijziging van de Woningwet (tot nader order uitgesteld.)"Deze vergadering is verplaatst naar 8 maart 2021

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Wijziging van de Woningwet 24 februari 2021