Inbreng feitelijke vragen

Stand van zaken Intervence over de overbruggingscontract en afspraken rondom bestaande en nieuwe maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering (TK 31839-765)

Inbreng feitelijke vragen: "Stand van zaken Intervence over de overbruggingscontract en afspraken rondom bestaande en nieuwe maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering (TK 31839-765)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie inbreng
Download Herziene convocatie inbreng feitelijke vragen Stand van zaken Intervence over de overbruggingscontract en afspraken rondom bestaande en nieuwe maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering (TK 31839-765) - 24 februari 2021, 12.00 uur; agendapunt toegevoegd

Agendapunten