Technische briefing

Update coronavirus

Technische briefing: "Update coronavirus"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Conceptverslag Update coronavirus
Bijlage
Download Presentatie de heer Jaap van Dissel (directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM)
Bijlage
Download Presentatie de heer Jaap van Delden (programmadirecteur vaccinatie COVID-19 bij het RIVM)
Convocatie commissieactiviteit
Download Gewijzigde convocatie technische briefing Update coronavirus i.v.m wijziging datum naar 24 februari 2021 en toevoeging namen sprekers
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Verslag van een technische briefing, gehouden op 24 februari 2021, over update coronavirus

Deelnemers


Agendapunten

2
Deze technische briefing zal worden verzorgd door de volgende sprekers:

Details

Blok I - 09.00 - 10.00 uur 
Dhr. van Delden - Programmadirecteur vaccinatie COVID-19 van het RIVM

Blok II - 10.00 - 11.00 uur
Dhr. van Dissel - Directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM