Woensdag 22 april

00:01 - 23:59 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 2e deelsessie 2020 (geannuleerd door de Parliamentary Assembly of the Council of Europe ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Straatsburg  (besloten)
Geannuleerd
00:01 - 23:59 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Defence and Security Committee (DSC) Visit (geannuleerd door de NAVO Parliamentary Assembly ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Washington, D.C. and San Diego, VS
Geannuleerd
00:01 - 23:59 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Committee on the Civil Dimension of Security (CDS) Visit (tbc)

Werkbezoek
Beijing and Shanghai, China  (besloten)
Geannuleerd
08:30 - 12:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Corona-app

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Oude zaal
09:15 - 10:15 uur

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Vergadering
Geannuleerd
10:00 - 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 29 en 30 april 2020 (omgezet in schriftelijk overleg op 22 april 2020)

Algemeen overleg
10:00 - 13:00 uur

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad (Wordt omgezet in een schriftelijk overleg; datum nog niet bekend)

Algemeen overleg
tot 10:00 uur

Koninkrijksrelaties

Verzoek van het lid Van Dam (CDA) om naar aanleiding van de bijgevoegde e-mail en brief van Bonaire Holding Maatschappij d.d. 14 april 2020 om: 1.namens de commissie een schriftelijke reactie van de staatssecretaris BZK/KR te vragen op de brief. 2.namens de commissie de briefschrijver te informeren dat een schriftelijke reactie aan de staatssecretaris is gevraagd.

E-mailprocedure
tot 10:00 uur

Defensie

Voorstel van de leden Belhaj en Karabulut inzake Hawija

E-mailprocedure
tot 10:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorstel inbrengdatum feitelijke vragen ten behoeve van het verslag inzake de Tweede incidentele suppletoire begroting LNV inzake noodpakket banen en economie (Kamerstuk 35 442) op 28 april 2020 om 12.00 uur

E-mailprocedure
10:15 - 11:15 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
11:15 - 12:15 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd
tot 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 29 en 30 april 2020 (Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 29 en 30 april 2020 is tot nader order uitgesteld)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brievenlijst commissie VWS d.d. 22 april 2020

Procedurevergadering
tot 12:00 uur

Koninkrijksrelaties

Voorstel om voor de vandaag (21 april 2020) ontvangen incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten een inbrengdatum ten behoeve van het verslag vast te stellen op dinsdag 28 april, 10.00 uur. Dit in verband met het spoedeisend karakter van deze incidentele suppletoire begroting.

E-mailprocedure
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Duurzaam vervoer

Inbreng schriftelijk overleg
12:30 - 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal
13:30 - 16:30 uur

Financiën

Accountancy (Tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus) (Tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
14:00 - 17:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 27 en 28 april 2020 (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
14:00 - 17:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Duurzaam vervoer (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
14:30 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
15:00 - 17:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 27-28 april 2020 (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
15:00 - 17:00 uur

Binnenlandse Zaken

Digitale overheid (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
15:00 - 17:00 uur

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Web-based seminar “The Economic Security Fallout of the COVID-19 Pandemic” (Via Cisco Webex videoconferencing)

Vergadering
Via Cisco Webex videoconferencing  (besloten)
tot 16:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorstel van het lid Ploumen (PvdA) inzake afvaardiging technische briefing Update coronavirus

E-mailprocedure
tot 16:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Verzoek van het lid Sienot om een inbreng feitelijke vragen over de brief Klimaatneutrale energiescenario's 2050 (Kamerstuk 32813, nr. 493)

E-mailprocedure
16:00 - 18:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Evaluatie Erfgoed (tot nader order uitgesteld i.v.m. verlenging maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
16:45 - 18:15 uur

Financiën

Besloten toelichting Raad van State op de voorjaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht (geannuleerd n.a.v. maatregelen rondom het coronavirus)

Technische briefing

Periode

tot Toepassen