Donderdag 24 mei

09:00 - 12:00 uur

Binnenlandse Zaken

Staat van de Volkshuisvesting (het AO wordt samengevoegd met het AO Woningcorporaties en zal op een andere datum worden ingepland).

Algemeen overleg
09:00 - 10:00 uur

Justitie en Veiligheid

Voorbereidingsgroep Rapporteurschap Jaarverslag en Slotwet 2017

Vergadering
09:30 - 10:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbereidingswerkgroep Schulden

Vergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
09:45 - 12:15 uur

Defensie

Uitreiking Herinneringsmedaille Internationale Missies (HIM)

Werkbezoek
Gorinchem
10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Bestuursrecht (is verplaatst naar 5 juli 2018)

Algemeen overleg
10:00 - 12:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rondetafelgesprek 'Aanpak en reductie van bijtincidenten door honden'

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 11:00 uur

Financiën

Toelichting factsheet constitutionele aspecten van de EMU-voorstellen

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:00 - 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzameloverleg: Gehandicaptenbeleid / Fokuswonen / Doelgroepenvervoer/valys

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:15 - 11:15 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
10:30 - 11:30 uur

Defensie

Verantwoordingsonderzoek AR bij jaarverslag Ministerie van Defensie 2017

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
10:45 - 11:45 uur

Economische Zaken en Klimaat

Rapport Algemene Rekenkamer Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (deel EZK)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)
11:00 - 12:00 uur

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 12:00 uur

Defensie

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging CBRN Detectie, Identificatie en Monitoring’

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Defensie

Behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Hydrografische Opnemingsvaartuigen’

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Defensie

Behoeftestelling van het project ‘Verwerving Softkill Torpedo Defensiesysteem’

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Justitie en Veiligheid

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) (vragen aan Algemene Rekenkamer) (34950-VI-2)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Deltafonds (J)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Slotwet Deltafonds 2017

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Defensie

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit’

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Jaarverslag Infrastructuurfonds 2017

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Reactie op het rapport "Merchants of misery. How the Dutch state supports animal suffering abroad"

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Defensie

Behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Zr.Ms. Johan de Witt’

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Justitie en Veiligheid

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) (vragen aan regering) (34950-VI-2)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Defensie

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging 127 mm kanon Luchtverdedigings- en Commandofregatten’

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Defensie

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging M-fregatten’

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Defensie

Behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Fennek’

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Defensie

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging maritiem Surface-to-Surface Missile’

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Infrastructuurfonds (A)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Justitie en Veiligheid

Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017 (34950-VI-1)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Defensie

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging gevechtsuitrusting’

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Defensie

Behoeftestelling van het project ‘ESSM Block 2: Verwerving en integratie’

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Slotwet Infrastructuurfonds 2017

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Jaarverslag Deltafonds 2017

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Defensie

Behoeftestelling van het project ‘Apache Remanufacture’

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Defensie

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging Close-In Weapon System’

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Defensie

Project ‘Levensduurverlenging geïnstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit voor grondgebonden eenheden’

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Defensie

Behoeftestelling project ‘Verwerving Combat Support Ship (CSS)’

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Justitie en Veiligheid

Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017 (34950-VI)

Inbreng feitelijke vragen
12:45 - 14:00 uur

Financiën

Voorbereidingsgroep rapporteurs verslaggevingsstelsel

Vergadering
13:00 - 15:45 uur

Defensie

Defensienota 2018

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal
tot 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Jaarverslag 2017 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Jaarverslag Staten-Generaal 2017 (TK 34950-IIA-1)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Gemeentefonds (B) (TK 34950-B-2)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Slotwet Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2017, deel LNV

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Jaarverslag van de Koning 2017 (TK 34950-I-1)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij de Staten-Generaal (IIA) (TK 34950-IIA-2)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Defensie

Aanbieding rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Defensie (X) (aan de Regering)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Financiën

Slotwet ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (TK 34950-VII-2)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder) (34930) (verplaatst naar 31 mei 2018)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 - 34950-XV-1

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Jaarverslag Provinciefonds 2017 (TK 34950-C-1)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Feitelijke vragen aan de Regering over het rapport van de Algemene Rekenkamer (AR) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) (34950-XIII-2) (deel EZK)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Slotwet Wonen en Rijksdienst 2017 (TK 34950-XVIII)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Financiën

Jaarverslag ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017 (IX)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 34950-XV-2-ARK - vragen aan Algemene Rekenkamer (ARK)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Slotwet Gemeentefonds 2017 (TK 34950-B)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII) (TK 34950-XVIII-2)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (TK 34950-III)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017 (TK 34950-VII-1)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Jaarverslag Gemeentefonds 2017 (TK 34950-B-1)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 34950-XV-2-REG - vragen aan Regering (REG)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI-1

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2017 (TK 34950-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport van de Algemene Rekenkamer (AR) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) (34950-XIII-2) (deel EZK)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Slotwet van de Koning 2017 (TK 34950-I)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Koninkrijksrelaties

Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017 (34950-IV)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2017

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

AR-rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds, deel LNV - vragen aan de regering

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

AR-rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds, deel LNV - vragen aan Algemene Rekenkamer (AR)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017, vragen aan regering (R: aan regering)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Slotwet Staten-Generaal 2017 (TK 34950-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 15:30 uur

Justitie en Veiligheid

Internetbedrijven en privacybescherming

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
tot 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Defensie

Slotwet Ministerie van Defensie 2017

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (TK 34950-III-1)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) (TK 34950-IIB-2)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ARK-rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI-2 -ARK - vragen aan Algemene Rekenkamer (ARK)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017 (TK 34950-VII)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Koninkrijksrelaties

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017 (34950-IV-2)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ARK-rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI-2 - vragen aan Regering (REG)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Slotwet Provinciefonds 2017 (TK 34950-C)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2017 (TK 34950-IIB-1)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen (TK 34940)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III) (TK 34950-III-2)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (34950-XIII) (deel EZK)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2017 (TK 34950-XVIII-1)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) (aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Financiën

Rapport bij de Nationale verklaring 2018 (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Defensie

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2017

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 17:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Aanbesteden

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 14:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2017, deel LNV

Inbreng feitelijke vragen

Periode

tot Toepassen