Debat geweest
24 mei 2018 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Bijlage
Download Schriftelijke overleggen etc. openstaand 180515
Lijst met EU-voorstellen
Download OCW_Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering 24 mei 2018
Brief lid / fractie
Download Aanvullend verzoek op brief toekomst Onderwijscoöperatie
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 24-5-2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering OCW op 24 mei 2018
Brief lid / fractie
Download Kabinetsreactie op het rapport ‘Zicht op zo veel meer’ van de Raad voor Cultuur voor het AO ‘Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek’

Deelnemers


Agendapunten

1
Ter informatie: het advies van de Raad van State en het nader rapport is verschenen bij het initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Nispen ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs. Deze stukken worden geagendeerd voor de procedurevergadering van 7 juni a.s.
2
Op dinsdag 29 mei a.s. om 16.30 uur is een overleg met de Onderwijsraad gepland over onder meer het Werkprogramma van de Raad. De Kamer kan een adviesonderwerp aandragen voor dit werkprogramma.
3
Brievenlijst

Te behandelen:

9
10
Kabinetsreactie op het rapport ‘Zicht op zo veel meer’ van de Raad voor Cultuur voorafgaand aan het AO ‘Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek’

Te behandelen:

11
Aanbieding publicatie "Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN) 2016-2022" van Rathenau Instituut
18
Reactie op het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO inzake arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen

Te behandelen:

28
Ontwerpbesluit houdende bepalingen voor een experiment met beroepsopleidingen en kwalificaties met een regionale specialisatie in het middelbaar beroepsonderwijs (Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo)

Te behandelen:

34
Reactie op verzoek commissie inzake een afschrift van brief aan de Vereniging Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs over doorzettingsmacht passend onderwijs en jeugdhulp

Te behandelen:

35
Reactie op verzoek commissie over de brief van dhr. B. te D. om de geldende 5,5 norm bij het staatsexamen VMBO, HAVO en VWO voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) af te schaffen

Te behandelen:

41
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • di 22-05-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS Raad
 • di 22-05-2018 13.30 - 13.45 Petitie Aanbieding rapport door Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen (i.v.m. AO Cultuur op 30 mei a.s.)
 • di 22-05-2018 13.45 - 14.00 Petitie Aanbieding petitie (t-shirts) m.b.t. vooroordelen in het mbo door JOB mbo
 • do 24-05-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 24-05-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017, vragen aan regering (R: aan regering)
 • do 24-05-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017
 • do 24-05-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017
 • do 24-05-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)
 • di 29-05-2018 16.30 - 18.00 Gesprek Onderwijsraad
 • wo 30-05-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Cultuur
 • wo 06-06-2018 11.00 - 14.30 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid
 • do 07-06-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • di 12-06-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 • di 12-06-2018 16.30 - 17.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer over haar rapport bij de verantwoordingsstukken
 • wo 13-06-2018 10.30 - 13.00 Algemeen overleg Laaggeletterdheid
 • wo 20-06-2018 11.00 - 14.30 Algemeen overleg Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten
 • do 21-06-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 21-06-2018 11.15 - 14.45 Algemeen overleg Internationalisering
 • ma 25-06-2018 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2017, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2017-2018
 • wo 27-06-2018 11.00 - 15.00 Algemeen overleg Krimp in het onderwijs
 • ma 02-07-2018 13.00 - 20.00 Notaoverleg Passend onderwijs
 • wo 04-07-2018 10.00 - 11.00 Gesprek Advies Onderwijsraad Bekostiging van en sturing op kwaliteit van onderwijs
 • wo 04-07-2018 11.00 - 13.30 Algemeen overleg Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
 • do 05-07-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
42
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

10. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Voorinvesteringen
en medezeggenschap hoger onderwijs”(Futselaar) (minister OCW)
12. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (minister
OCW)
50. Debat over leraren van basisscholen die te laag zijn ingeschaald
(Van den Hul) (minister BVO en Media)
54. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
56. Debat over een fusiegolf in het mbo (Van Meenen) (minister OCW)
64. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)

52. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
56. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
46
Verzoek om overzicht dossier op agenda volgende procedurevergadering

Details

Verzoek wordt gehonoreerd.
47
Verzoek petitieaanbieding Krimp en dorpsscholen

Details

Verzoek wordt gehonoreerd.
48
Verzoek petitieaanbieding Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht

Details

Verzoek wordt gehonoreerd.
49
Opzet rondetafelgesprek Passend onderwijs