Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - 24 mei 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 24 mei 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

25
Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IOB's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

27
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
30
Reactie op verzoek commissie om de ambtelijke instructies voor de raadswerkgroep ten aanzien van het voorstel voor de Verordening Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP-verordening) alsook de verslagen van de ambtelijke werkgroepen op EU-niveau aan de Kamer toe te zenden

Te behandelen:

31
35
Voorstel mandaat rapporteurs belastingheffing digitale economie
37
Gerectificeerde versie antwoorden op vragen commissie over de Fiche: Mededeling, richtlijn en verordening betreffende een definitief Btw-systeem en meerdere brieven van de staatssecretaris van Financiën

Te behandelen:

38
Aanbieding activiteitenverslag 2017 van ERK
40
Overzicht EU-voorstellen bij de commissie Financiën (18 mei 2018)
41
Verzoek International Professionals Against Retroactive Ruling tot aanbieding petitie m.b.t. wijziging 30%-regeling voor expats d.d. 29 mei 2018
42
Verzoek VNO-NCW en MKB-Nederland, namens diverse maatschappelijk partijen tot aanbieding petitie en pamflet m.b.t. inkorten termijn 30%-regeling d.d. 29 mei 2018
43
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen
44
Behandeling stukken m.b.t. de Belastingdienst

Details

Besluit:

1. Het houden van een hoorzitting over de Investeringsagenda van de Belastingdienst vóór het algemeen overleg over de Belastingdienst op woensdag 13 juni 2018.
2. De duur van het algemeen overleg over de Belastingdienst op woensdag 13 juni 2018 uitbreiden naar vijf uur, waarbij de volgende stukken worden geagendeerd:
 • Kabinetsaanpak zwartspaarders (25087-191)
 • Beleidsdoorlichting artikel 1 Belastingdienst (31935-44)
 • Antwoorden op feitelijke vragen over beleidsdoorlichting artikel 1 Belastingdienst (31935-49)
 • Antwoorden op feitelijke vragen commissie over het bericht 'Belastingdienst bang voor kogels' (31066-399)
 • Algemene informatie over aangiftecampagne en werkwijze BelastingTelefoon tijdens aangiftecampagne (31066-397)
 • De nog te ontvangen reactie op het schriftelijk overleg over Algemene informatie over aangiftecampagne en werkwijze BelastingTelefoon tijdens aangiftecampagne
 • 21e halfjaarsrapportage Belastingdienst (31066-401)
 • De nog te ontvangen antwoorden op feitelijke vragen over de 21e halfjaarsrapportage (inbreng geleverd op 17 mei 2018)
 • Visie op de Vernieuwingsopgave van de Belastingdienst (31066-403)
 • Nadere toedracht vertraging schenk- en erfbelasting (31066-395)
 • Lijst van vragen en antwoorden over de nadere toedracht van de vertraging van de afhandeling van schenk- en erfbelasting (31066-398)
 • Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden 3 april 2018, over de memo’s over problemen bij het innen van de schenk- en erfbelasting (31066-400)
 • Nadere reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden 3 april 2018, over de memo’s over problemen bij het innen van de schenk- en erfbelasting (31066-402)

3. Na het algemeen overleg een plenair debat voeren met spreektijden van vier minuten, waarbij de volgende stukken worden geagendeerd:
 • Visie op de Vernieuwingsopgave van de Belastingdienst (31066-403)
 • Nadere toedracht vertraging schenk- en erfbelasting (31066-395)
 • Lijst van vragen en antwoorden over de nadere toedracht van de vertraging van de afhandeling van schenk- en erfbelasting (31066-398)
 • Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden 3 april 2018, over de memo’s over problemen bij het innen van de schenk- en erfbelasting (31066-400)
 • Nadere reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden 3 april 2018, over de memo’s over problemen bij het innen van de schenk- en erfbelasting (31066-402)
 • 21e halfjaarsrapportage Belastingdienst (31066-401)
 • De nog te ontvangen antwoorden op feitelijke vragen over de 21e halfjaarsrapportage (inbreng geleverd op 17 mei 2018)

4. De commissiestaf wordt verzocht voor de procedurevergadering van 6 juni 2018 een notitie te schrijven over hoe de Kamer over de Belastingdienst geïnformeerd zou kunnen worden. Daarin komen in ieder geval periodieke rapportages van de staatssecretaris, onderzoek door de Auditdienst Rijk en het benoemen van de Investeringsagenda van de Belastingdienst tot een groot project aan bod.
 
45
Buitenlandse werkbezoeken van de commissie Financiën

Details

De leden van de commissie Financiën worden verzocht ideeën, suggesties of wensen voor in 2018 af te leggen buitenlandse werkbezoeken in te dienen bij de commissiestaf ten behoeve van bespreking in de volgende procedurevergadering.