Donderdag 7 september

00:01 - 17:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact-finding mission

Werkbezoek
Dublin  (besloten)
09:00 - 23:59 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Sub-committee on Integration of the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

Werkbezoek
Lissabon  (besloten)
09:00 - 17:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Monitoring Committee

Vergadering
Parijs  (besloten)
10:00 - 23:59 uur

Buitenlandse Zaken

Interparlementaire conferentie over Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU

Werkbezoek
Tallinn  (besloten)
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10:00 - 11:00 uur

Buitenlandse Zaken

Yves D’accord, directeur van het Internationale Comité van het Rode Kruis

Gesprek
Suze Groenewegzaal
10:00 - 12:00 uur

Koninkrijksrelaties

Beleidsdoorlichting Artikel 2 Koninkrijksrelaties

Algemeen overleg
10:15 - 11:45 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Introductie ministerie IenM (verplaatst naar 5 oktober)

Technische briefing
11:30 - 12:30 uur

Europese Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:30 - 12:30 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
11:45 - 12:45 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Onderwijsraad over ‘De veranderende rol van gemeenten op onderwijsterrein’

Gesprek
Klompezaal
tot 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Ellemeet (GroenLinks) om een brief over de dreigende behandelstop voor ggz-patiënten in Zeeland vóór de procedurevergadering van 13 september a.s. te ontvangen

E-mailprocedure
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele werken (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) (34739)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) (34745)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13:00 - 15:30 uur

Defensie

Duurzame Defensie Strategie

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal
13:30 - 13:45 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Aanbieding position paper door de vakbonden inzake luchtvaart

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
14:00 - 18:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Selectiviteitsbeleid Schiphol en de rol van regionale luchthavens

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
tot 14:00 uur

Financiën

Reactie motie Omtzigt over een officiële reactie over de gevolgen ECB-beleid dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure) (34740)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme) (34746)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Financiën

Eerste voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 17:00 uur

Koninkrijksrelaties

Raad voor de rechtshandhaving

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal
tot 16:00 uur

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Inbreng aanvullende feitelijke vragen over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende drijvende bouwwerken, mede milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen (Kamerstuk 32757-143)

Inbreng feitelijke vragen
17:00 - 18:00 uur

Bouwbegeleidingscommissie

Voortzetting presentatie Structuurontwerp Renovatie Binnenhof

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
tot 17:00 uur

Financiën

Verzoek om schriftelijk commentaar op het evaluatierapport over de 30%-regeling

Schriftelijk commentaar gericht
tot 17:00 uur

Defensie

Emailprocedure verzoek lid Van den Bosch AO MINUSMA

E-mailprocedure

Periode

tot Toepassen