Commissievergaderingen

Donderdag 29 juni 2017

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2017

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 09:30 - 10:15 uur

Vergadering commissie voor de Werkwijze

Vergadering
Aletta Jacobszaal

Defensie

Tijd vergadering 09:45 - 12:15 uur

Medailleuitreiking

Werkbezoek
Geannuleerd Gorinchem

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (algemeen overleg is tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Jaarverslag VWS 2016

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedures en brieven (verplaatst naar 28 juni, 15.00 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Arbeidsomstandigheden (wordt omgezet in schriftelijk overleg: 29 juni 2017, 14.00 uur)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 10:15 - 10:45 uur

Extra procedurevergadering (conceptvoordracht collegelid Algemene Rekenkamer)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:30 - 11:00 uur

Delegatieoverleg werkbezoek Brussel

Gesprek
Jongelingkamer (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Rondetafelgesprek / deskundigenbijeenkomst FinTech

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 11:00 - 15:00 uur

Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informele Milieuraad 13 - 14 juli 2017

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) (TK 34723)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Risicobeheersing Impuls eID

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

ACM over ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Fokuswonen

Algemeen overleg
Troelstrazaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Arbeidsomstandigheden

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Uitvoerings- en handhavingsproblematiek Wet DBA

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit veiligheidsregio’s in verband met de flexibilisering van de samenstelling van de crisisteams, een aanscherping van de regels over de rampbestrijdingsplannen voor inrichtingen en enkele andere onderwerpen (29517-121)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Toekomst van Europese defensiesamenwerking

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Actualisering van de Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake actieve levensbeëindiging op verzoek (euthanasie en hulp bij zelfdoding) van het Openbaar Ministerie (OM) (32647-67)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoering van de motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de plannen van gemeenten om straatintimidatie in de algemene plaatselijke verordening te sanctioneren (28684, nr. 503)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
Naar boven