Algemeen overleg : Arbeidsomstandigheden (wordt omgezet in schriftelijk overleg: 29 juni 2017, 14.00 uur)

De vergadering is geannuleerd

29 juni 2017
10:00 - 13:00 uur
Spreektijd per fractie: 6 minuten

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • L.F. Asscher
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Agendapunten

 1. 1

  RIVM-rapport "Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers"

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over arbeidsomstandigheden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Invulling van de motie van de leden Schut-Welkzijn en Tanamal over ontwikkeling van een samenwerkingsprogramma om langdurige arbeidsuitval te voorkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoek verantwoord opdrachtgeverschap gezond en veilig werken

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapportage over de positionering van een Expertise Centrum Causaliteit Beroepsziekten (ECCB)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport 'Ontwikkelingen in scholing van ondernemingsraden'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport kwartiermaker 'Aanpak dreigend tekort bedrijfsartsen'

  Te behandelen:

  Loading data