Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek / deskundigenbijeenkomst FinTech

Rondetafelgesprek: "Rondetafelgesprek / deskundigenbijeenkomst FinTech"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek / deskundigenbijeenkomst FinTech

Deelnemers


Agendapunten

1
Rondetafelgesprek / deskundigenbijeenkomst FinTech

Details

In de procedurevergadering van 7 juni 2017 heeft de commissie Financiën gesproken over de brief van de minister van Financiën met aanbevelingen voor een versterking van Nederlandse financiële innovatie, zoals opgesteld door de Special Envoy FinTech de heer Willem Vermeend (zie hieronder). De commissie heeft besloten de brief aan te houden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet. Tevens is op voorstel van mevrouw Aukje de Vries (VVD) besloten om in het kader van het versterken van de kennispositie van de commissie, zo mogelijk vóór het zomerreces, een rondetafelgesprek / deskundigenbijeenkomst te organiseren met de Special Envoy FinTech, de heer Willem Vermeend, met de EP-rapporteur FinTech, mevrouw Cora van Nieuwenhuizen (lid van het Europees Parlement voor de VVD) en met de heer Don Ginsel, CEO van Holland FinTech.

Van dit rondetafelgesprek is geen verslag gemaakt. De deskundigenbijeenkomst kan worden teruggezien op de website Debat Gemist: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/fintech.
3
Verslag van EP-rapporteur Cora van Nieuwenhuizen over FinTech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector (2016/2243(INI))