Algemeen overleg

Uitvoerings- en handhavingsproblematiek Wet DBA

Algemeen overleg: "Uitvoerings- en handhavingsproblematiek Wet DBA"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 juni 2017, over Uitvoerings- en handhavingsproblematiek Wet DBA
Convocatie commissieactiviteit
Download Vierde herziene convocatie AO Uitvoerings- en handhavingsproblematiek Wet DBA

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten