Commissievergaderingen

Donderdag 16 februari 2017

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Stages na afstuderen

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Familierechtelijke onderwerpen (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Doelgroepenvervoer/Valys

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Eurogroep/Ecofinraad (verplaatst naar 14 februari 2017)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Mensenhandel

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Scheepvaart (verplaatst naar 2 februari)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Onderwijs 2032 (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (verplaatst naar 13.00 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Bruins Slot om een reactie op berichtgeving nieuw onderzoek: mogelijk toch gevaarlijke stoffen in kunstgraskorrels

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

tijdelijke commissie Evaluatie WPE

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Vergadering van de tijdelijke commissie evaluatie Wet Parlementaire Enquête

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Kinderopvang (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (verplaatst naar 14.00 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Btw-carrouselfraude / tegengaan van terrorismefinanciering (wordt omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Behandelvoorbehoud EU-voorstel Wijziging antidumping- en antisubsidieverordening

Algemeen overleg
Klompezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Marktwerking en mededinging (uitgesteld tot na het verkiezingsreces)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar) (34641)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Circulaire economie en Leefomgeving

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Ziekenhuiszorg/Ambulancezorg/Acute zorg

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 15:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel De Boer om spoed-SO Betuweroute

E-mailprocedure
(besloten)

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Bezoek aan tijdelijk gebouw Tweede Kamer

Werkbezoek
Externe locatie (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Beleidsevaluatie van de Natuurschoonwet 1928

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Inbreng nader verslag Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Veteranen (Verplaatst naar 22 februari)

Algemeen overleg
(verplaatst)
Naar boven