Debat geweest
16 februari 2017 | 10:00 - 11:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering OCW op 17 februari 2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 16-2-2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Volgende week donderdag van 10.30-11.00 uur vindt de laatste procedurevergadering vóór het verkiezingsreces plaats.
2
Schriftelijk overleg over de OJCS-raad op 14 februari jl.

Details

Geen inbrengen ontvangen. De brieven op de agenda van het schriftelijk overleg over de OJCS-raad worden voor kennisgeving aangenomen.
3
Hoorzitting mediabureaus

Details

De voorbereidingsgroep hoorzitting Mediabureaus doet het voorstel om vooralsnog geen hoorzitting te organiseren. Aldus wordt besloten.
9
Reactie op de motie van de leden Van Meenen en Mohandis over het instellen van een landelijke klachtencommissie voor het mbo (Kamerstuk 34347-18)

Te behandelen:

12
Reactie op een burgerbrief over het onjuist informeren van de Kamer door DUO over het uitsluiten van studenten voor de loting 2010 in verband met het niet op tijd binnen zijn van cijferlijsten

Te behandelen:

20
Protocol van toetreding van de Regering van de Russische Federatie tot het Verdrag van 16 december 1988 inzake de bouw en de werking van een “European Synchrotron Radiation Facility” (Europese synchrotronstralingsfaciliteit); Grenoble, 23 juni 2014 en Parijs, 15 juli 2014

Te behandelen:

22
Stafnotitie Jaarplanning commissie OCW