Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

16 februari 2017
10:00 - 11:00 uur

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • D.A. van der Ree (VVD)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • A.A. Asante (PvdA)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Volgende week donderdag van 10.30-11.00 uur vindt de laatste procedurevergadering vóór het verkiezingsreces plaats.

 2. 2

  Schriftelijk overleg over de OJCS-raad op 14 februari jl.

  Geen inbrengen ontvangen. De brieven op de agenda van het schriftelijk overleg over de OJCS-raad worden voor kennisgeving aangenomen.
 3. 3

  Hoorzitting mediabureaus

  De voorbereidingsgroep hoorzitting Mediabureaus doet het voorstel om vooralsnog geen hoorzitting te organiseren. Aldus wordt besloten.
 4. 4

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoeksrapport "Kruissubsidiëring door boekhandels en uitgevers"

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  De Erfgoedbalans 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Besluit deelneming in de gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Inschrijvingen Hoger Onderwijs 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de motie van de leden Van Meenen en Mohandis over het instellen van een landelijke klachtencommissie voor het mbo (Kamerstuk 34347-18)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over mogelijk oneigenlijk gebruik van studiefinanciering in het mbo (Kamerstuk 24724-161)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Passende ondersteuning voor alle mbo-studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op een burgerbrief over het onjuist informeren van de Kamer door DUO over het uitsluiten van studenten voor de loting 2010 in verband met het niet op tijd binnen zijn van cijferlijsten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Versterking burgerschapsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nieuwe bevoegdheidscijfers voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Het regionaal investeringsfonds mbo als katalysator voor vernieuwing in het mbo; een tussenevaluatie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vervolg curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Alternatieven voor of naast de lumpsumfinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Lijst van vragen en antwoorden over het rapport interdepartementale werkgroep schatkistbankieren (Kamerstuk 33495-101)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding (Wet invoering associate degree-opleiding)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Protocol van toetreding van de Regering van de Russische Federatie tot het Verdrag van 16 december 1988 inzake de bouw en de werking van een “European Synchrotron Radiation Facility” (Europese synchrotronstralingsfaciliteit); Grenoble, 23 juni 2014 en Parijs, 15 juli 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Geannoteerde agenda OJCS-Raad van 17 februari

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stafnotitie Jaarplanning commissie OCW

Naar boven