Donderdag 11 februari

10:00 - 12:00 uur

Koninkrijksrelaties

Verzamel algemeen overleg

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 11:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:00 - 12:00 uur

Buitenlandse Zaken

Raad Buitenlandse Zaken (is omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
10:00 - 12:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bloedvoorziening (tot nader order uitgesteld i.v.m. plenaire overlap)

Algemeen overleg
10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Computercriminaliteit III

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
10:00 - 12:30 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Landbouw- en Visserijraad op 15 februari 2016

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:30 - 11:30 uur

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal
11:00 - 12:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Adviesrapport Rathenau Instituut over "Keuzes voor de toekomst van de Nederlandse wetenschap"

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:30 - 12:30 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
11:30 - 12:30 uur

Defensie

Middelbare Defensie Vorming (MDV)

Gesprek
Klompezaal  (besloten)
11:30 - 12:30 uur

Financiën

Rekenkameronderzoek over extra toezichtinspanningen door Belastingdienst

Technische briefing
Marcus Bakkerkamer  (besloten)
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

AO Ruimtelijke ordening / AO Binnenstad

E-mailprocedure
tot 12:00 uur

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Defensie

Voorziening AOW-gat

Inbreng feitelijke vragen
12:45 - 13:30 uur

Buitenlandse Zaken

procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
13:00 - 16:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Governance in het mbo (AO wordt uitgesteld naar 18 februari)

Algemeen overleg
13:00 - 16:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
13:30 - 14:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
tot 14:00 uur

Financiën

DNB-studie "Scherper licht op financiële stabiliteitsrisico’s van het schaduwbankwezen"

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen) (TK 34384)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Financiën

Wet uitwerking Autobrief II

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen (TK 34247)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Koninkrijksrelaties

Initiatiefwetsvoorstel leden Fritsma en De Graaf inzake terugzending criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Leefomgeving

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
14:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Mensenhandel en prostitutie (verplaatst naar 23 maart 2016)

Algemeen overleg
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen (34378)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Uitvoering van de op 28 juni 2006 te Wenen tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie en IJsland en Noorwegen (Pb EU L 292) (34365)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorhangbrief herziene opbrengstverrekening 2012 voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) - 25424-302

Inbreng schriftelijk overleg
14:30 - 17:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Arbeidsmarktbeleid zorgsector (tot nader order uitgesteld i.v.m. plenaire uitloop)

Algemeen overleg
15:00 - 18:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wapenexportbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal
16:00 - 18:30 uur

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Rijksdienst

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 16:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Leijten om een AO TSN in te plannen op korte termijn

E-mailprocedure
17:00 - 18:30 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (34390) en Wijziging van de Mijnbouwwet (34348)

Technische briefing
Aletta Jacobszaal
tot 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorstel om het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector in plaats van algemeen overleg Orgaandonatie te houden

E-mailprocedure
tot 18:00 uur

Binnenlandse Zaken

Gesprek met de CTIVD inzake Toezichtsrapport nr. 46 en toevoegen Toezichtsrapport aan AO IVD-aangelegenheden

E-mailprocedure

Periode

tot Toepassen