Commissievergaderingen

Donderdag 22 november 2012

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 11:30 uur

Ontwikkelingen in Sudan en Zuid-Sudan (is verplaatst naar 13 december)

Algemeen overleg
(verplaatst)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:00 - 10:15 uur

Verkiezing van een voorzitter en ondervoorzitter

Constituerende vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Wsw/Wajong

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Politieonderwerpen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:45 uur

Kennismakingsgesprek RLI (uitgesteld ivm begrotingsbehandeling I&M)

Gesprek
(verplaatst)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:15 - 10:45 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:15 - 10:30 uur

Constituerende vergadering Defensie (verkiezing van een voorzitter en onderzitter)

Constituerende vergadering
Aletta Jacobszaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:30 - 12:30 uur

Postmarkt

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken (zal geen doorgang vinden)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Technische briefing door de ARK over Rijksoverheid en Caribisch Nederland: naleving van afspraken

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 11:45 uur

Constituerende vergadering Europese Zaken (verkiezing van een voorzitter en ondervoorzitter)

Constituerende vergadering
Suze Groenewegzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering (is verplaatst naar 11.45 uur i.v.m. constituerende vergadering)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Gesprek met de Namibische delegatie

Gesprek
Klompezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:45 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:45 - 12:30 uur

Ontvangst parlementaire delegatie Namibi├ź

Gesprek
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

A-brief inzake bescherming tegen geïmproviseerde explosieven

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vvw van het lid Heijnen tot wijziging van de Gemeentewet ivm het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 13:10 uur

Kiezen van voorzitter en ondervoorzitter commissie

Constituerende vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:15 uur

Verkiezing van een voorzitter en ondervoorzitter

Constituerende vergadering
Troelstrazaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:10 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Verkiezing van een voorzitter en ondervoorzitter

Constituerende vergadering
Klompezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:30 - 16:00 uur

Gastvrijheidseconomie

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

EXTRA procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 13:40 uur

Kiezen van voorzitter en ondervoorzitter commissie

Constituerende vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:40 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vvw vd leden V.d. Ham, V. Tongeren en Heijnen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Technische briefing EU-uitbreidingsstrategie

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verbeteringen van het beheer bij Defensie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vorming baten- lastendienst SSC-ICT Den Haag

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

UWV-onderwerpen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Implementatie van kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2009 inzake de toepassing tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (PbEU L 294) (33422)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Auteursrechten (verplaatst naar 15.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus in verband met de implementatie van de Verordening (EU) Nr. 1214/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van de eurozone (PBEU 2011, L 316) (33420)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

EU voorstel: Richtlijn milieueffectbeoordeling COM (2012) 628 (verplaatst naar 28 november ivm Begrotingsbehandeling I&M)

Technische briefing
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Auteursrechten

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 16:15 - 17:15 uur

Middelbare Defensie Vorming

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

Gesprek
(besloten)
Naar boven