Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vvw vd leden V.d. Ham, V. Tongeren en Heijnen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Vvw vd leden V.d. Ham, V. Tongeren en Heijnen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convo inbreng verslag Vvw vd leden V.d. Ham, V. Tongeren en Heijnen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet 22 nov. 2012

Agendapunten

1
Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Van Tongeren en Heijnen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Te behandelen: