Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Vvw vd leden V.d. Ham, V. Tongeren en Heijnen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet

De vergadering is geweest

22 november 2012
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Van Tongeren en Heijnen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

    Te behandelen:

    Loading data
Naar boven