Maandag 16 mei

09:00 - 23:59 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy meeting

Werkbezoek
Chania, Crete (Greece)  (besloten)
09:00 - 17:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Werkbezoek aan Waddenzeeregio

Werkbezoek
Waddenzeeregio  (besloten)
10:00 - 23:59 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Special UNIC meeting

Werkbezoek
Polen  (besloten)
10:00 - 18:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Langere termijn coronabeleid

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal
10:00 - 13:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Arbeidsmigratie

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel om commissiedebat over Nationaal Programma Onderwijs op 24 mei a.s. te richten op po en vo

E-mailprocedure
(besloten)
10:00 - 13:15 uur

Financiën

Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam (Geannuleerd)

Werkbezoek
Amsterdam  (besloten)
Geannuleerd
11:00 - 16:00 uur

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Interparlementaire Commissie van de Nederlandse TaalunieTaalunie - Plenaire vergadering

Vergadering
Brussel, Vlaams parlement
tot 11:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van het lid Alkaya (SP) om de minister van Financiën uit te nodigen voor het CD Luchtvaart op 19/5

E-mailprocedure
(besloten)
11:00 - 14:00 uur

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal  (besloten)
tot 12:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 24 mei 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
12:30 - 17:30 uur

Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
13:30 - 18:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV (35589) (tot nader order uitgesteld)

Wetgevingsoverleg
13:45 - 17:15 uur

Financiën

Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank te Amsterdam (Geannuleerd)

Werkbezoek
Spraklerweg 4, Amsterdam  (besloten)
Geannuleerd
tot 14:00 uur

Financiën

Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
14:00 - 16:00 uur

Digitale Zaken

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (geannuleerd)

Werkbezoek
Extern  (besloten)
Geannuleerd
14:30 - 18:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Initiatiefnota van het lid Van den Berg inzake "Mondzorg: een goed begin is het halve werk" (35 882) (verplaatst naar 13 juni 2022)

Notaoverleg
tot 16:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Omzetten Commissiedebat RBZ/OS in Schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Periode

tot Toepassen
Filters wissen