Commissievergaderingen

Vrijdag 15 april 2022

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:15 - 12:00 uur

Werkbezoek Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Werkbezoek
Geannuleerd Extern (besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Fiche: Dataverordening

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van de leden Kuiken (PvdA), Hijink (SP) en Westerveld (GroenLinks) om de brief 'Lange termijn aanpak COVID-19' ook te agenderen voor het commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Uitvoering WOB-verzoeken

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid De Groot (VVD) om het Commissiedebat Bouwregelgeving van woensdag 20 april 2022 van 15.00 - 18.30 uur om te zetten in een schriftelijk overleg.

E-mailprocedure
(besloten)
Naar boven