Commissievergaderingen

Donderdag 14 april 2022

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

peag

Vergadering
Klompézaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Vreemdelingen en asielbeleid (als voorziene plenair debat op 21 april 2022 niet doorgaat, dan zal alsnog het commissiedebat plaatsvinden op donderdag 21 april 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Technische briefing door de Universiteit Utrecht over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) (Hybride)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Ministerie SZW - Wet toekomst pensioenen

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Technische briefing over het concept Herstel- en veerkrachtplan (HVP)

Technische briefing
Thorbeckezaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Rode Kruis over de humanitaire situatie in Oekraïne en de buurlanden

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Klompézaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Bestuurders van Adelante Groep en Samenwerkingsverbanden PO

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Strategische autonomie in relatie tot de Nederlandse defensie industrie en de DIS

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering (is geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Algemene Rekenkamer - onderzoek aanpak zorgfraude

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

AIV inzake werkprogramma

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Technische briefing over datacenters door CE Delft (digitaal)

Technische briefing
Klompézaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Groene BOA's

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 16:15 uur

Rondetafelgesprek wetenschappers culturele en creatieve sector

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Autoriteit Consument & Markt (ACM) - ‘Werkgevers op vingers getikt om afspraken over werving personeel’

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 36062)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36040)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken over de berichtenservice van eMates (24587-828)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 15:30 uur

Delegatievergadering werkbezoek VS (verplaatst naar 19 april)

Delegatievergadering
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 16:00 uur

Delegatievergadering werkbezoek Moldavië

Delegatievergadering
Klompézaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:30 - 16:00 uur

Voorbereidingsgroep "Boerentafel"

Vergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied, en van het bredere stikstofbeleid (33576-265)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Second opinion factsheet toekomst verduurzaming luchtvaart

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:15 - 18:45 uur

Governance Caribisch Nederland

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:00 - 19:30 uur

Noodhulp

Commissiedebat
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat

Commissiedebat
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Onderwijsraad over het advies Extern toezicht en het werkprogramma van de Onderwijsraad toegelicht (GEANNULEERD)

Werkbezoek
Geannuleerd Onderwijsraad (besloten)
Naar boven