Woensdag 9 september

tot 10:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Verzoek van het lid Geurts (CDA) om de brief ‘Internationale review ammoniak’ (2015Z16003) van de agenda van het algemeen overleg Programma Aanpak Stikstof op woensdag 9 september a.s. van 14.00 tot 17.00 uur af te voeren.

E-mailprocedure
10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Witwassen (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
tot 10:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek om reactie op de evacuatie van VUmc en het (mogelijke) onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

E-mailprocedure
10:00 - 12:00 uur

Rijksuitgaven

Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden (verplaatst naar 14 oktober 2015)

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Biotechnologie- en kwekersrecht

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 12:00 uur

Defensie

MIVD

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 13:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kinderopvang

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Duurzaamheid en milieu (verplaatst naar 1 oktober 2015)

Algemeen overleg
12:30 - 13:30 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Nederlandse inzet voor VN-klimaatconferentie COP21 en de stand van zaken van de onderhandelingen

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
13:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Decentralisatie Wmo/Wlz

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
13:00 - 13:30 uur

Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:30 - 14:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Delegatievergadering deelname VN-klimaatconferentie COP21 (Alleen voor delegatieleden)

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
13:30 - 17:15 uur

Defensie

Medaille-uitreiking ATFME-missie

Werkbezoek
Vliegbasis Leeuwarden
13:30 - 15:30 uur

Binnenlandse Zaken

Discriminatie (voortzetting van het algemeen overleg van 1 april 2015)

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Programma Aanpak Stikstof

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:00 - 16:00 uur

Financiën

EU-actieplan over Europese winstbelasting

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 14:00 uur

Europese Zaken

Beantwoorden vragen over EU-instrumenten gele en groene kaart tbv nadere positiebepaling van de commissie

E-mailprocedure
14:00 - 15:30 uur

Europese Zaken

Raad Algemene Zaken dd 14 september 2015 (zal geen doorgang vinden; wordt omgezet in een SO)

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:30 - 16:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
tot 15:00 uur

Europese Zaken

Raad Algemene Zaken dd 14 september 2015

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Rapport van de Algemene Rekenkamer over vastgoed bij de nationale politie

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
16:00 - 17:30 uur

Binnenlandse Zaken

Integrale visie rechtspositie politieke ambtsdragers (gesprek met decentrale overheden)

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 18:00 uur

Buitenlandse Zaken

Suriname

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:30 - 19:00 uur

Financiën

Toekomst van de verzekeringssector (verplaatst naar 24 september 2015)

Algemeen overleg
17:30 - 18:30 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Voortzetting algemeen overleg Dierenwelzijn (2e termijn)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 19:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Voorstel van het lid Van Helvert (CDA) inzake het algemeen overleg Spoor d.d. 10 september 2015

E-mailprocedure
19:00 - 21:00 uur

Buitenlandse Zaken

AVVN

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen