Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Kabinetsreactie op afsprakenlijst Interparlementair Koninkrijksoverleg mei 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de brief van de Staten van Curaçao betreffende de studieschuldenproblematiek in de Caribische regio

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding 1e halfjaarlijkse rapportage 2015 van het College financieel toezicht Bonaire, St. Eustatius en Saba (Cft-BES)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Eindadvies evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanwijzing Sint Maarten over begroting 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting art. 2 Hfdst IV BZK

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Versterking rechtshandhaving in de Caribische landen in het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift van het antwoord op de brief aan Stichting SMOC m.b.t. de Isla raffinaderij

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Slachtofferhulp en Schadefonds Geweldsmisdrijven op de BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Luchtkwaliteitsmetingen op Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie m.b.t. samenwerking in de zorg in het Caribische deel van het Koninkrijk en de kansen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  INVENTARISATIE: Derde themaconferentie tijdens EU-voorzitterschap

 14. 14

  Toezeggingen algemeen overleg informatievoorziening Europese dossiers d.d. 20 mei 1015

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten in het komende half jaar in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Start implementatie Voorop in Europa per 1 september 2015

 17. 17

  Plenaire behandeling begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016

  In verband met de behandeling van de begroting van het hoofdstuk Koninkrijksrelaties in de week van 5 oktober 2015:

  Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2016
  - Inbrengdatum feitelijke vragen t.b.v. de lijst houdende een lijst van vragen
  Besluit: maandag 21 september 2015 te 9.00 uur
  Noot: antwoord regering uiterlijk vrijdag 25 september 2015

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2016
  - Inbrengdatum feitelijke vragen t.b.v. de lijst houdende een lijst van vragen
  Besluit: maandag 21 september 2015 te 9.00 uur
  Noot: antwoord regering uiterlijk vrijdag 25 september 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Besloten gesprek met de Rijksvertegenwoordiger

  Datum: 23 september 2015 van 15.00-16.30 uur.
 19. 19

  Delegatieoverleg ter voorbereiding op het komend IPKO

  Datum: 29 september 2015 van 17.15-18.15 uur.
Naar boven