Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering cie. KR d.d. 9 september 2015
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. KR d.d. 9 september 2015

Agendapunten

1
Brievenlijst
13
INVENTARISATIE: Derde themaconferentie tijdens EU-voorzitterschap
16
Start implementatie Voorop in Europa per 1 september 2015
17
Plenaire behandeling begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016

Details

In verband met de behandeling van de begroting van het hoofdstuk Koninkrijksrelaties in de week van 5 oktober 2015:

Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2016
- Inbrengdatum feitelijke vragen t.b.v. de lijst houdende een lijst van vragen
Besluit: maandag 21 september 2015 te 9.00 uur
Noot: antwoord regering uiterlijk vrijdag 25 september 2015

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2016
- Inbrengdatum feitelijke vragen t.b.v. de lijst houdende een lijst van vragen
Besluit: maandag 21 september 2015 te 9.00 uur
Noot: antwoord regering uiterlijk vrijdag 25 september 2015

Te behandelen:

18
Besloten gesprek met de Rijksvertegenwoordiger

Details

Datum: 23 september 2015 van 15.00-16.30 uur.
19
Delegatieoverleg ter voorbereiding op het komend IPKO

Details

Datum: 29 september 2015 van 17.15-18.15 uur.